Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Tin Lành

03/11/2012
Phòng Nghiên cứu Tin Lành
Nghiên cứu cơ bản về Tin lành,ở Việt Nam; Thực hiện nghiên cứu so sánh với Tin lành ở khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Tin lành

Nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về Tin lành ở Việt Nam;

- Nghiên cứu cơ bản về các hệ phái Tin lành ở Việt Nam (phân bố, đặc điểm, biến đổi);

- Tiến hành nghiên cứu so sánh các hệ phái Tin lành ở Việt Nam với Tin lành khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của Tin lành trong trung hạn và dài hạn.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

TS. Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng

Ths. Trần Thị Phương Anh

Ths Lê Văn Tuyên

 
Các tin đã đưa ngày: