Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Công giáo

03/11/2012
Phòng Nghiên cứu Công giáo
Nghiên cứu cơ bản về Công giáo ở Việt Nam; Thực hiện nghiên cứu so sánh với Công giáo ở khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Công giáo

Nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về Công giáo ở Việt Nam;

- Nghiên cứu cơ bản về Công giáo ở Việt Nam (phân bố, đặc điểm, biến đổi);

- Tiến hành nghiên cứu so sánh Công giáo ở Việt Nam với Công giáo khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của Công giáo trong trung hạn và dài hạn.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

TS. Ngô Quốc Đông - Trưởng phòng

ThS. Dương Văn Biên

ThS. Nguyễn Thế Nam

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan

Đỗ Mai Phương

 
Các tin đã đưa ngày: