Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Kitô giáo

03/08/2021
Phòng Nghiên cứu Kitô giáo
Nghiên cứu Lịch sử Kitô giáo thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về Kitô giáo. Nghiên cứu văn hóa Kitô giáo. Nghiên cứu các vấn đề đương đại của Kitô giáo và Kitô giáo Việt Nam

- Tham gia tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học liên quan đến Kitô giáo

- Tham gia tư vấn, góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến Kitô giáo và chính sách, pháp luật đối với Kitô giáo

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về tôn giáo nói chung, Kitô giáo nói riêng

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về nghiên cứu Kitô giáo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công

 

Các tin đã đưa ngày: