Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng

03/11/2012
Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng
Nghiên cứu cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Nho giáo, Đạo giáo, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương...; Thực hiện nghiên cứu so sánh với tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về tín ngưỡng, tôn giáo bản địa.

Nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về tín ngưỡng, tôn giáo bản địa ở Việt Nam;

- Nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo bản địa ở Việt Nam (phân bố, đặc điểm, biến đổi);

- Tiến hành nghiên cứu so sánh tín ngưỡng, tôn giáo bản địa ở Việt Nam và giữa chúng với tình hình trong khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của tín ngưỡng, tôn giáo bản địa trong trung hạn và dài hạn.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

TS. Nguyễn Ngọc Mai Trưởng phòng

ThS. Vũ Thanh Bằng

ThS. Phạm Minh Phương

ThS. Đỗ Duy Hưng

 
Các tin đã đưa ngày: