Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Nghiên cứu Phật giáo

19/06/2012
Phòng Nghiên cứu Phật giáo
Nghiên cứu cơ bản về Phật giáo ở Việt Nam từ khi du nhập cho đến nay, đặc biệt là từ thế kỷ 20 cho đến hiện tại; Thực hiện nghiên cứu so sánh với Phật giáo khu vực và thế giới; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc dự báo trung hạn và dài hạn về Phật giáo.

Nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa các nguồn tài liệu về Phật giáo Việt Nam;

- Nghiên cứu các hệ phái Phật giáo ở Việt Nam (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ, Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại) (phân bố, đặc điểm, biến đổi);

- Tiến hành nghiên cứu so sánh các hệ phái Phật giáo ở Việt Nam và Phật giáo Việt Nam với Phật giáo khu vực và thế giới;

- Nghiên cứu xu hướng và dự báo sự phát triển của Phật giáo trong trung hạn và dài hạn.  

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

PGS.TS. Chu Văn Tuấn Phụ trách phòng

PGS.TS Hoàng Thi Thơ

CN Nguyễn Thị Trang

CN Nguyễn Hữu Sử

ThS. Nguyễn Văn Quý
Các tin đã đưa ngày: