Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

18/01/2013
Phòng Tổ chức-Hành chính
Là đầu mối quan hệ giữa các phòng, trung tâm trong cơ quan với lãnh đạo Viện. Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về tổ chức, quản lý, điều hành công việc cơ quan; phục vụ các phòng, trung tâm nghiên cứu thuận lợi và hiệu quả.

- Quản lý các văn bản quy phạm pháp luật, trình ký và ban hành các văn bản đến các cơ quan trong và ngoài Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Tham gia kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, qui định trong cơ quan. Quản lý và sử dụng con dấu đúng qui định.

- Đảm bảo tốt công tác quản lý hành chính, tài vụ, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, đánh máy, in ấn, sao chụp công văn, tài liệu cho cơ quan. Cung ứng và quản lý trang thiết bị, tài sản để đảm bảo điều kiện làm việc và tổ chức các công tác dịch vụ cho các hoạt động của cơ quan (điện, nước, vệ sinh, trang thiết bị văn phòng, bảo hiểm… và các công tác liên quan đến quản trị).

- Kết hợp với các phòng, trung tâm thuộc Viện thực hiện công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách cho cán bộ trong cơ quan; xây dựng các qui chế nội bộ; tổ chức kế hoạch lao động công ích; phục vụ hiếu, hỷ, lễ tết, các ngày kỷ niệm và các công việc khác.

 

Danh sách cán bộ của Phòng

 

Cao Thị Lệ Hằng Trưởng phòng

Ths. Hoàng Thị Tuyết Thanh

Trần Văn Tôn

Nguyễn Thị Thanh Trà

Nguyễn Thị Vân Hà

 
Các tin đã đưa ngày: