Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Công giáo Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước

Lịch sử truyền giáo và phát triển Công giáo ở Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam với một tiến trình quan hệ phức tạp thể hiện qua những mối quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội.

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia Châu phi - Trung đông

Tôn giáo giữ một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ở nhiều quốc gia, tôn giáo còn tham gia vào hệ thống chính trị, tham gia điều hành đất nước. Trong xã hội hiện đại, tôn giáo ngày càng trở thành một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định chính trị ở một số quốc gia, khu vực. Tôn giáo cũng còn là một nguồn lực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thiện nguyện xã hội.

Những nẻo đường phúc âm hóa Công giáo ở Việt Nam

Nội dung công trình đề cập đến Phúc Âm - là sứ điệp cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho mọi tín đồ Công giáo trên toàn cầu. Bổn phận của người Công giáo ở bất kỳ đâu là loan truyền Phúc Âm của Chúa Giêsu cho người khác.

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới Nhiều tác giả Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014, 346 tr. ISBN: 978-604-73-2197-1 Kích thước: 16 x 24 cm

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị Đồng chủ biên: Võ Văn Sen, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Lên Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016 ISBN: 978-604-73-2530-6 Kích thước: 20 x 28 cm Số trang: 680

Điểm sách CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng - Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, 567 tr.

Trong công trình này, tác giả đã trình bày toàn cảnh đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay, làm rõ những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và các giáo hội/tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, công trình đã dành một dung lượng lớn để trình bày những động thái chuyển biến thực hiện chính sách tôn giáo, từ sự hình thành và phát triển mô hình Nhà nước thế tục đến tiến trình luật pháp tôn giáo, những điểm quan trọng của quá trình đổi mới chính sách tôn giáo.

Giới thiệu sách: Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận cơ bản. PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

Giới thiệu sách: Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận cơ bản. PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

Lịch sử đạo Phật Việt Nam

Quyển Lịch sử đạo Phật Việt Nam của cố PGS. Nguyễn Duy Hinh được biên soạn theo đơn đặt hàng của Chương trình KX 04-06 nhằm mục đích cung cấp một cơ sở tư liệu cho những người muốn tìm hiểu Phật giáo Việt Nam.

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là nước nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á lục địa, có biên giới tiếp giáp với năm nước: Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam, với chiều dài đường biên khoảng 5.180km. Đây là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có biển.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Nguyễn Ngọc Minh Vy

LÝ GIẢI TÔN GIÁO

LÝ GIẢI TÔN GIÁO

Viện Nghiên cứu Tôn giáo thế giới thuộc Viện KHXH Trung Quốc.

Trác Tân Bình