Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới

09/11/2016

Chủ nghĩa hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới xuất hiện vào khoảng nửa sau thế kỷ XIX và nhanh chóng trở thành những vấn đề phức tạp nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong cả lý luận và thực tiễn ở xã hội Phương Tây hiện đại. Nếu như cuộc tranh luận về chủ nghĩa hậu hiện đại của các nhà lý thuyết hàng đầu hai bờ Đại Tây Dương được đẩy đến giới hạn cuối cùng của những phạm trù triết học, thì những quan niệm và sự hiện diện của tôn giáo mới lại vừa thể hiện tính gay gắt quyết liệt trong học thuật vừa là một thách thức đối với văn hóa tôn giáo truyền thống. Trên thực tế, Chủ nghĩa hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới đã có ảnh hưởng khá sâu rộng, tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội phương Tây hiện đại, đặc biệt là các lĩnh vực: triết học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, hội họa, kiến trúc.

Hiện tượng tôn giáo mới đã hiện diện ở Việt Nam và đang có những ảnh hưởng nhất định tới các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm từ các nhà nghiên cứu về triết học, tôn giáo. Cuốn sách Chủ nghĩa hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới tập hợp trên 20 tham luận chuyên sâu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế trong Hội thảo Khoa học Quốc tế có cùng chủ đề nhằm góp phần tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đang diễn ra hiện nay./.