Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị

01/11/2016

Cuốn sách Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và Giá trị được hình thành từ sự tuyển chọn 68 tham luận trong số các tham luận gửi tới Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang và UBND Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang cùng phối hợp tổ chức tháng 4 năm 2014.

 

Các bài viết được tập hợp thành 5 nhóm nội dung, bao gồm:

1. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

2. Diễn xướng và nghi thức trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ

3. Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ ở Nam Bộ

4. Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Nam Bộ

5. Tín ngưỡng thờ các nữ thần khác