Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Những nẻo đường phúc âm hóa Công giáo ở Việt Nam

15/11/2016

Nội dung công trình đề cập đến Phúc Âm - là sứ điệp cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho mọi tín đồ Công giáo trên toàn cầu. Bổn phận của người Công giáo ở bất kỳ đâu là loan truyền Phúc Âm của Chúa Giêsu cho người khác. Việc Phúc âm hóa của Giáo hội Công giáo trong lịch sử cũng như hiện tại thể hiện ở nhiều chiều cạnh khác nhau. Tại Việt Nam, do lịch sử của hoạt động truyền giáo cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam quy định việc Phúc Âm hóa, ngoài những nét chung mang tính chỉ đạo còn là những biểu hiện mang tính đặc thù của công cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Lịch sử Công giáo ở Việt Nam cho thấy, ngay từ buổi đầu truyền giáo phát triển đạo, Giáo hội La Mã đã đặc biệt quan tâm đến những cốt lõi của công cuộc Phúc Âm hóa của Công giáo ở Việt Nam.

Công trình là tập hợp một số bài viết của tác giả đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo và một số sách, kỷ yếu, nguyệt san chuyên khảo với 3 chủ đề chủ yếu:

Chủ đề 1: Nẻo đường Công giáo với dân tộc Việt Nam

Trong chủ đề này, tác giả trình bày những suy nghĩ về mối quan hệ giữa Công giáo và dân tộc ở Việt Nam bằng những nhận thức và các tư liệu nghiên cứu thực tiễn của mình. Khái niệm và nội hàm “Công giáo đồng hành cùng dân tộc” được tác giả trình bày kỹ lưỡng quá trình hình thành và phát triển theo lịch đại. Trách nhiệm chính trị của người Công giáo Việt Nam qua một số Thư Chung và một số văn kiện của Giáo hội Công giáo cũng được tác giả đi sâu phân tích. Từ góc độ Công giáo và dân tộc, Năm Thánh, Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 và Thư Chung 2011 được tác giả đánh giá một cách chi tiết và cụ thể. Qua trình bày và phân tích của tác giả, thái độ và trách nhiệm chính trị của chức sắc (như Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình) và giáo dân Công giáo được thể hiện rõ rệt. Vấn đề Ủy ban liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hiện nay cũng được tác giả trình bày theo diễn trình lịch sử với những phân tích sắc bén cho thấy những đóng góp của người Công giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các giai đoạn lịch sử.

Chủ đề 2: Làng - Xứ, họ đạo Công giáo - Nẻo đường thành lập và đời sống đạo

Trong chủ đề này tác giả đi sâu vào trình bày và phân tích về làng Công giáo ở Việt Nam, từ thực tiễn khảo sát các làng Công giáo ở Bắc Bộ, tác giả cũng nêu lên những vấn đề trong công tác quản lý làng, quản lý tôn giáo ở cấp độ Làng. Tổ chức xứ, họ đạo Công giáo là vấn đề mang tính đặc thù ở mỗi miền của Công giáo Việt Nam. Bằng những tư liệu điền dã trong nhiều năm ở nhiều xứ, họ đạo Bắc Bộ, Nam Bộ… tác giả đã cho thấy quá trình hình thành, phát triển và những khác biệt của xứ, họ đạo Công giáo miền Bắc, miền Nam, vùng Tây Nguyên. Ở các xứ đạo Công giáo, Hội đồng giáo xứ/mục vụ giáo xứ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì, hướng dẫn người giáo dân sống đạo. Vấn đề này cũng được tác giả trình bày một cách chi tiết theo một tiến trình lịch sử chặt chẽ. Cũng trong chủ đề này, sống đạo Công giáo được tác giả đặc biệt chú ý với những nghiên cứu chuyên sâu về đời sống đạo của giáo dân Việt Nam thuộc dòng Đa Minh (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX) hay đời sống đạo của tín đồ Công giáo qua văn bia và hương ước vùng đồng bằng Bắc Bộ đến nửa cuối thế kỷ XX, và cả những hoạt động truyền đạo Công giáo trong vùng dân tộc thiểu số Giáo phận Kontum với những biểu hiện đặc thù.

Chủ đề 3: Nẻo đường hội nhập văn hóa Công giáo với văn hóa Việt Nam

Trong phần này tác giả tập trung trình bày bước đường hội nhập văn hóa dân tộc của Công giáo ở Việt Nam; Thờ cúng tổ tiên của người Công giáo qua các thời kỳ lịch sử; tính đa hệ trong tôn thờ của người Công giáo Việt Nam; Đức Mẹ Maria trong tâm linh sùng kính dân gian của tín đồ Công giáo; nhà thờ Nam của Công giáo Việt Nam; ca vè vãn - một hình thức truyền tải Kinh Thánh, kinh lễ, giáo lý Công giáo; và một lối sống đạo theo cung cách văn hóa dân tộc của người Công giáo Việt Nam.

 

Toát yếu nội dung của công trình là sự định hình một con đường lớn với các nẻo đường dài ngắn khác nhau với những thành tựu khác nhau nhưng mục tiêu hướng đến là công cuộc Phúc âm hóa để người Công giáo Việt Nam “sống Phúc âm giữa long dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Có thể nói, đây là một công trình tập hợp những nghiên cứu chuyên sâu, chứa đựng những kiến giải sâu sắc, có tính mới về lý luận, có những đóng góp quý báu về thực tiễn trong nghiên cứu Công giáo ở Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!