Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Giới thiệu sách: 40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm

08/09/2016

Cuốn sách tập hợp 40 bài viết của nhiều nhà nghiên cứu, có nội dung phong phú, chia làm 3 phần:

Phần 1 có tiêu đề: Một chặng đường văn hóa Chăm đề cập tới những yếu tố bản địa và bản địa hóa văn hóa Chăm trong các lĩnh vực liên quan đến: loại hình hoạt động kinh tế trong tiến trình lịch sử - xã hội của người Chăm; vai trò, vị trí và sự tham gia của khoa học xã hội trong nghiên cứu người Chăm; sự tiếp nhận các chương trình phát triển cộng đồng Chăm của làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Ninh Thuận; nghiên cứu văn hóa của người Chăm ở Ninh Thuận trong 40 năm qua; phát triển du lịch làng nghề Chăm tại Bình Thuận; hôn nhân của người Chăm theo Islam giáo; một số nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến trình độ học vấn của người Chăm Thành phố Hồ Chí Minh; về cộng đồng dân tộc Chăm tỉnh An Giang; bản sắc người Chăm vùng Nam Bộ.

Phần 2: Khảo cứu di tích và tín ngưỡng tôn giáo của người Chăm với những vấn đề như dấu ấn văn hóa Champa qua 40 năm nghiên cứu; không gian lịch sử - văn hóa Chăm trên địa bàn biên viễn phía Bắc; thủy hệ thành cổ Hóa Châu (Thừa Thiên - Huế); dấu tích văn hóa Chăm trong Phật giáo ở Quảng Nam - Đà Nẵng; bảo tồn khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn; phát hiện và giải mã dấu vết văn hóa Champa trên vùng đầu nguồn Trà Bồng; minh văn Chăm và mối quan hệ với lịch sử kiến trúc đền tháp Champa; Thành Hồ ở Phú Yên với những dấu ấn lịch sử; tháp Yang Praong ở Tây Nguyên và mối liên hệ với tháp Po Klaong Girai ở Ninh Thuận; di tích Cát Tiên và những vấn đề đặt ra; tín ngưỡng và tôn giáo của người Chăm ở Ninh Thuận; Thánh mẫu La Vang: hành trình chuyển đổi ngoạn mục của một vị thần Chăm; đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Ahier ở Ninh Thuận; chữa bệnh bằng ma thuật của người Chăm Ninh Thuận; tín ngưỡng hồn lúa của người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận; về sự chuyển đổi Bàlamôn giáo trong cộng đồng người Chăm Ahier ở Ninh Thuận qua một số biểu hiện trong các nghi lễ vòng đời.

Phần 3: Vấn đề ngôn ngữ, văn hóa nghệ thuật và phát triển văn hóa Chăm đề cập tới những vấn đề như Tiếng Chăm - nơi qui tụ và tạo ra các đường dẫn đến văn hóa của cộng động người Chăm; ảnh hưởng cổ ngữ Ấn Độ và Phật giáo qua bia ký Chăm; đặc điểm văn tự của người Chăm; vấn đề chữ Thrah của người Chăm; những ảnh hưởng của văn hóa Chăm đối với văn hóa Việt và dấu ấn trong ngôn ngữ; văn hóa Chăm qua địa danh; văn bản cổ của người Chăm cần tiếp tục nghiên cứu; tính biểu tượng của nhạc cụ truyền thống người Chăm; phương tiện truyền thông trong đời sống của người Chăm hiện nay; văn hóa ẩm thực của người Chăm ở Ninh Phước trong giai đoạn hiện nay; văn hóa Chăm và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Chăm trong thời kỳ hội nhập.

Qua 3 phần, các tác giả đã cho thấy một bức tranh đa mầu sắc, đa diện về văn hóa Chăm dưới nhiều góc độ nghiên cứu trong suốt chặng đường 40 năm qua (1975 -2015). Có thể nói, cuốn sách 40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm là một tuyển tập có giá trị tham khảo cho các nhà nghiên cứu về văn hóa và tộc người Chăm./.

L.Đ.H