Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: Diện mạo và đặc điểm

15/09/2016

Thời đại Lý - Trần là thời đại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng, phục hưng những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc sau hơn mười thế kỷ bị lệ thuộc phương Bắc. Văn học Lý - Trần, trong đó có văn học Phật giáo Lý - Trần là giai đoạn văn học chính thức mở đầu, có nhiệm vụ khai phá, mở đường cho văn học viết Việt Nam kể từ sau khi nước nhà giành được độc lập vào đầu thế kỷ X.

Nếu yêu nước và nhân đạo là hai nội dung, hai chủ đề và cũng là hai tư tưởng xuyên suốt của văn học Việt Nam thì văn học Phật giáo Lý - Trần được vinh dự là một bộ phận văn học góp phần đặt nền móng cho hai nội dung, chủ đề, tư tưởng trên.

Tác giả đã có một quá trình chuẩn bị, nghiền ngẫm hơn 25 năm và gần 10 năm nghiên cứu cho ra đời cuốn Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: Diện mạo và đặc điểm. Lần tái bản này có bổ sung một số nội dung và cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới, tư liệu mới phát hiện về văn học Phật giáo. Để giúp quý độc giả tiện tra cứu, khi trích dẫn, tác giả trích nguyên tác thơ văn chữ Hán, phiên âm và dịch nghĩa hoặc dịch thơ.

Nội dung sách gồm 4 chương chính:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần

Chương 2. Văn học Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý - Trần

Chương 3. Diện mạo văn học Phật giáo Lý - Trần

Chương 4. Đặc điểm văn học Phật giáo Lý - Trần.