Lịch phục vụ
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Islam với chính trị ở một số quốc gia Trung Đông

Trong tiến trình lịch sử thế giới, mối quan hệ giữa thần quyền và thế quyền luôn là đề tài được quan tâm nghiên cứu. Vấn đề này được quan tâm đặc biệt bởi đây là mối quan hệ giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội

Is - Sự quay trở lại của lịch sử

Tác giả: Hồng Quang Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, Khổ 12,5x20,5cm, 196 tr.

Công giáo Việt Nam đối với phát triển bền vững đất nước

Lịch sử truyền giáo và phát triển Công giáo ở Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam với một tiến trình quan hệ phức tạp thể hiện qua những mối quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội.

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia Châu phi - Trung đông

Tôn giáo giữ một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Ở nhiều quốc gia, tôn giáo còn tham gia vào hệ thống chính trị, tham gia điều hành đất nước. Trong xã hội hiện đại, tôn giáo ngày càng trở thành một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định chính trị ở một số quốc gia, khu vực. Tôn giáo cũng còn là một nguồn lực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của xã hội trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, thiện nguyện xã hội.

Những nẻo đường phúc âm hóa Công giáo ở Việt Nam

Nội dung công trình đề cập đến Phúc Âm - là sứ điệp cứu độ mà Thiên Chúa mang đến cho mọi tín đồ Công giáo trên toàn cầu. Bổn phận của người Công giáo ở bất kỳ đâu là loan truyền Phúc Âm của Chúa Giêsu cho người khác.

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và Phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới Nhiều tác giả Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014, 346 tr. ISBN: 978-604-73-2197-1 Kích thước: 16 x 24 cm

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ - Bản sắc và giá trị Đồng chủ biên: Võ Văn Sen, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Lên Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016 ISBN: 978-604-73-2530-6 Kích thước: 20 x 28 cm Số trang: 680

Giới thiệu sách Taw - Hid - Căn bản đức tin của Islam

Tiến sĩ Abu Aminah Bilah Philips sinh quán tại Jamaica (Tây Ấn), lớn lên tại Canada, trở thành Muslim vào năm 1972. Tốt nghiệp đại học năm 1979 tại Đại học Islam Maddinat và Cao học về Thần học Islam tại Đại học Ryadh (Saudi Arabia) năm 1985. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Yale. Ông đã xuất bản nhiều công trình về Islam mà Taw-hid, căn bản đức tin của Islam là một trong những công trình của ông.

Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: Diện mạo và đặc điểm

Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: Diện mạo và đặc điểm Tác giả: Nguyễn Công Lý Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016, 558 tr. ISBN: 978-604-73-4507-6 Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Về hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam

Cuốn sách bàn về sự hội nhập văn hóa trong lịch sử Việt Nam. Đặc điểm của văn hóa Việt Nam cổ đại tóm tắt thành 6 chữ, “Phi Phật, Phi Đạo, Phi Nho”, nói nên rằng hội nhập văn hóa không phải là sao chép nguyên hình văn hóa ngoại lai chủ yếu là văn hóa Trung Quốc cổ đại mà là phát triển hấp thu văn hóa ngoại lai có chọn lọc trên cơ sở văn hóa bản địa. Để nghiên cứu vấn đề hội nhập văn hóa của Việt Nam trong lịch sử cuốn sách đã bàn về hai vấn đề: Một, văn hóa Lạc Việt, cái cơ sở của hội nhập. Hai, thời điểm tiếp xúc văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, đặc biệt là thời điểm tiếp xúc văn hóa cổ Trung Quốc