Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập

1

Làng Công giáo Lưu Phương ( Ninh Bình)từ năm 1829 đến 1945

21/11/2008

Nguyễn Hồng Dương

Cuốn " Làng Công giáo Lưu Phương" giúp người đọc biết được những sinh hoạt tôn giáo, văn hoá ở một làng mà đại đa số dân đều theo Công giáo. Cuốn sách chia làm 4 phần: 1- Quá trình khẩn hoang, mở rộng, phát triển làng từ 1829 đến 1945 2- Kinh tế Lưu Phương 3- Thiết chế chính trị - Tôn giáo 4- Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tục lệ .