Liên kết website
Thống kê truy cập

1

 

 Thông báo

 
Tin tức mới

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Tôn giáo học đợt 2 năm 2018:

   Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng Thông báo về việc tuyển sinh chuyên ngành thạc sỹ và tiến sỹ tôn giáo học đợt 2 năm 2019

   Nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết

Thông báo:

   Từ tháng 5 năm 2014 Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ lần lượt đăng tải các bài tham luận (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong Hội thảo Tôn giáo và pháp quyền ở Việt Nam và Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội năm 2006, 2007, 2012 và Tọa đàm bàn tròn về Tin lành Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Việt - Mỹ và Viện Liên kết Toàn cầu (IGE) phối hợp tổ chức.

   Bản quyền thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học: “Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại” (18/11/2019)

Nhằm thực hiện kế hoạch khoa học năm 2019, góp phần làm rõ hiện trạng của đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay. Ngày 18/11/2019 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đời sống tôn giáo Việt Nam đương đại”.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Tình hình tôn giáo nội sinh ở Việt Nam hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (13/09/2019)

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tình hình tôn giáo nội sinh ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Islam giáo và các tôn giáo khác thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Lý thuyết hành động xã hội của Max Weber trong nghiên cứu tôn giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (27/08/2019)

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Lý thuyết hành động xã hội của Max Weber trong nghiên cứu tôn giáo” do GS.TS. Đỗ Quang Hưng – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Quan điểm của một số giáo sĩ phương Tây ở thế kỷ 17-18 về thờ cúng tổ tiên của người Việt” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (20/08/2019)

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Quan điểm của một số giáo sĩ phương Tây ở thế kỷ 17-18 về thờ cúng tổ tiên của người Việt” do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (13/08/2019)

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề về tôn giáo nội sinh Nam Bộ qua khảo sát ở An Giang + Kiên Giang” do TS. Nguyễn Ngọc Mai – Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Tín ngưỡng thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (06/08/2019)

Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của pháp tu Tịnh Độ đối với tín đồ Phật giáo trong một số đạo tràng niệm Phật trên địa bàn Hà Nội hiện nay” do - PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương – Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (22/07/2019)

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Vai trò của Phật giáo đối với sự chuyển biến 3 trong 1 của Bà La Môn giáo thành Hindu giáo ở Ấn Độ” do PGS.TS. Hoàng Thị Thơ thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Dòng tu giáo phận của Công giáo” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (15/07/2019)

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Dòng tu giáo phận của Công giáo” do ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan – Phòng Nghiên cứu Công giáo thuyết trình.

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (17/06/2019)

Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Giáo phái Ngũ tuần trên thế giới và tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Xuân Hùng, trưởng phòng Nghiên cứu Tin Lành thuyết trình

Sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nhận diện không gian thiêng ở đồng bằng Bắc bộ” tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo (06/05/2019)

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Nhận diện không gian thiêng ở đồng bằng Bắc bộ” do TS. Hoàng Văn Chung – Trưởng phòng Lý luận và Chính sách tôn giáo thuyết trình

Các tin cũ hơn.............................

Các tin đã đưa ngày:

Kinh nghiệm của các nền dân chủ phương Tây trong việc giải quyết vai trò pháp lý của các giáo hội và cộng đồng tôn giáo. Bài viết của Rik Torfs, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Experiences of western democracies in dealing with the legal position of churches and religious communities. By Rik Torfs for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Nhà nước và Tôn giáo ở Pháp. Bài viết của GS. Francis Messner, Strasbourg, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

State and Religion in France. By Pr Francis Messner, Strasbourg for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Những thách thức của Tôn giáo mới. Bài viết của GS. Eileen Barker Trường Đại học Luân Đôn về Kinh tế học, Khoa học Chính trị và Thông tin, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

The Challenges of New Religions “An Informal, Non-academic Paper” By Prof. Eileen Barker, London School of Economics and Political Science & Inform for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Tiến trình và bối cảnh hiện tại của luật tôn giáo tại Đông Nam Á: Một cách nhìn so sánh . Bài viết của GS. W. Cole Durham, Jr đại học Susa Young Gates, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Evolution and Current Context of Religion Laws in Southeast Asia: A Comparative Perspective. By Prof. W. Cole Durham, Jr, Susa Young Gates University Professor of Law Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Hiện tượng Tôn giáo mới ở Liên bang Nga và chính sách Nhà nước. Bài viết của Anatoli Sokolov Viện Phương Đông học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga Matxcova, Liên bang Nga, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

New Religious Phenomena and the State Policies. By Dr. Anatoli Sokolov (Russia). Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Indonesia: Những căng thẳng trong nhà nước tôn giáo với việc bảo vệ quyền con người. Bài viết của Renata Arianingtyas (Indonesia), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Indonesia: The Tension of Religious State and Human Rights Protection. By Renata Arianingtyas (Indonesia) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết của Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Vụ Hợp tác Quốc tế, Ban Tôn giáo Chính phủ), tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội

The international relations of religious organizations in Viet Nam. By Nguyễn Thị Bạch Tuyết (The Government Committee for Religious Affairs) . Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Lập pháp để bảo vệ các cộng đồng thiểu số và tự do tôn giáo: Sự cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ cơ cấu xã hội của nhà nước và sở nguyện cá nhân. Bài viết của TS. Toh See Kiat, tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á 9/2006 tại Hà Nội.

Legislating to Protect Minorities and Religious Freedom: The Balance Between the State's Need to Preserve the Social Fabric and Individual Preferences by Dr Toh See Kiat. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Vài nét khái quát về Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bài viết của TS. Nguyễn Thanh Xuân - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam.

Religions among the Ethnic Minorities in Vietnam, By Dr. Nguyễn Thanh Xuân Vice-Chairman, the Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 8 - 9/9/2006 in Hanoi, Vietnam

Tiến trình luật pháp tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay. Bài viết của Nguyễn Khắc Huy - Ban Tôn giáo Chính phủ. Tại Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và pháp quyền ở Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội - Việt Nam

Progress of Law on Religion in Vietnam from 1990 to the Present. Presentation by Nguyễn Khắc Huy - The Vietnamese Government Committee for Religious Affairs. Paper for the international conference on ‘Beginning the Conversation: Religion and Rule of Law in Southeast Asia’, 6-11 September 2006 in Hanoi, Vietnam